Säker i Samtalet

Säker i samtalet

På den här hemsidan presenterar vi ett utbildningsprogram för dig som har en hörselskada.

Det handlar om hur du kan minska missförstånd och svårigheter i samtal genom att öka din egen förmåga att möta omgivningen på ett nytt sätt. Du blir "experten" och ni får ett Säkrare Samtal. Hela materialet och lösenord får du när du går utbildningen. Pröva gärna övningen Testa din Hörsel »

Till vem? Till dig som har en hörselnedsättning.

Varför? Du kan träna upp din förmåga att handleda din omgivning och bli en bättre samtalspartner.

Hur? I studieprogrammet utvecklar du dina kunskaper och färdigheter i att handleda dina vänner och arbetskamrater.

Är du intresserad? Kontakta hörselvården i ditt landsting.

Till vilka vänder sig Säker i samtalet? Läs mer »

Kontakt

Kontakta oss om du är intresserad av att delta i vår utbildning eller har frågor.

Johanna Kylin

Tel 070-699 62 47 

E-post:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Läs mer om oss

Testa din hörsel

Testa hörseln

 

Hör-1.2 är ett program som hjälper dig att få en uppfattning om hur du hör

under olika omständigheter (med och utan hörapparat).

Det hjälper dig att få en egen upplevelse av din hörselförmåga, på vilket avstånd du kan höra en talare, hur hörseln försvåras av att talaren vänder sig bort, talar fort, med mat i munnen eller håller för munnen, hur din hörförmåga påverkas av olika störningsljud, och riktningen till störningen respektive talaren, samt din riktningshörsel. Du kan också jämföra dig med andra, t ex kompisar eller personer i din familj. Det innebär att du kan hjälpa personer i din omgivning att få en konkret insikt i vad din hörselnedsättning betyder i vardagslivet. Programmet är lätt att använda. För att få lagom ljudnivå behöver du eventuellt koppla en extern högtalare till datorn.

Agera - Reagera

Dessa filmer handlar om Erik. Han är hörselskadad och går individualintegrerad. I filmerna kommer du att uppleva situationen genom Eriks ögon och öron. De innehåller fyra korta exempel på hur Erik kan påverka eller låta bli att påverka sina möjligheter att höra i klassrummet.

De fyra exemplen visar på en modell som är bra att känna till när du ska fundera på vad som händer i klassrummet. Modellen är en graf med fyra fält där du kan placera dina egna strategier och kanske lättare förstå hur dom fungerar.

Man kan välja att agera offensivt eller defensivt i en situation.
Man kan också välja att reagera offensivt eller defensivt.

  • Att reagera offensivt innebär att jag handlar först när en problematisk situation uppstått.
  • Att reagera defensivt kan betyda att jag inte gör något alls.
  • Att agera defensivt innebär att jag stör situationen på något sätt.
  • Att agera offensivt innebär att jag förbereder mig och handlar innan det har uppstått ett problem.

var i grafen 

Presentation av filmerna

 

 Film 1-4

 Förslag >>

 Förslag >>

 Förslag >>

 Förslag >>

 

Diskussionunderlag- Bra eller dåligt?

 Titta på filmen. Utifrån vad du lärt dig, diskutera vad som är bra och vad som är dåligt.

Hörselboken

 

Information och stödmaterial kring hörselnedsättning har sammanställts av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Läs mer här >>