För dig som har nedsatt hörsel!

Har man en hörselskada måste hela tiden vara beredd att möta nya utmaningar. A disturbing sound that is hardly perceived by others can make you completely missing what is said. Någon som håller för munnen när den pratar eller vänd bort gör också att du får svårt att uppfatta ord. It is difficult to constantly ask about being afraid of answering "wrong" or simply not responding at all.

How can I develop my ability to create a good relationship with people in new environments?

Skulle jag kunna bli säkrare i olika sociala situationer genom att lära mig att använda en mer pedagogisk förhållningssätt till "den andra"? How can I explain what my hearing impairment means and give tips and support so that my conversation partner can help us when we talk? Det är frågor som vi arbetar med i den här utbildningen. Är du intresserad av att delta i en utbildning hör av dig till hörselvården.

När du ökar dina kunskaper om din hörselskada och sedan tränar att hantera andra kommer du att kunna skapa en säkrare samtalssituation .

Det kan vara konstigt att du måste ta ansvar för den andra. Män en sak är viktigt att komma ihåg. Det är du som vet hur du bäst kan uppfatta vad som sägs och det är du som kan hjälpa din omgivning i samtalet. Genom att öka dina kunskaper om din hörselskada och sedan träna på att hantera andra kommer du att kunna skapa en säkrare samtalsituation. Du blir "experten"!

Till dig som arbetar i hörselvården eller i skolan!

Programmet Hörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation (HUSK) ger dig konkreta verktyg att använda i din habiliterings / rehabiliteringsarbete. The program is divided into seven / eight meetings and deals with how your patients / students can relate to different social situations in order to get better control of the situation. Varje möte börjar med en kort film och programmet innehåller också andra hjälpmedel som ökar förståelsen och kunskapen om dina patienter / elever. Programmet är mycket flexibelt och kan användas i sin helhet eller i delar anpassade till situationen.

Är du intresserad av att delta i en ledarutbildning? Hör av dig till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Till dig inom hörselvården eller skolan som genomgått Studiecirkelledarutbildningen!

Nu finns allt utbildningsmaterial samlat på denna hemsida. Du kan nå det genom att logga in efter genomförd utbildning.